07 декември 2022 г.
Държавен вестник, брой 96, 2 декември 2022 г, стр. 65
Обява за конкурс за академична длъжност "Главен асистент"

Институт по невробиология при БАН - София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 3.2. Психология, научна специалност "Психофизиология", за нуждите на направление "Когнитивна психофизиология"

Срок за подаване на документи: до 02 февруари 2023 г. (2 месеца от обнародване на обявата в "Държавен вестник").

Документи се приемат в канцеларията на Института по невробиология, бл. 23, ст. 213, тел: 02/979 21 51

Необходимите документи може да намерите тук

Контакти
Как да стигнете до ИНБ

Институтът по невробиология се намира
в Научен комплекс на БАН - IV-ти км, кв. "Гео Милев", София.

Спирки на градския транспорт в близост:
автобусни линии 84, 184, 280, 305;
тролеи 3, 4, 5, 11