10 март 2023 г.
Обяви за свободни работни места

Институт по невробиология при БАН търси да назначи на работа:

- Животногледач за нуждите на Вивариум, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 23 - 1;
- Зоотехник за нуждите на ЕРБОЖ, гр. Сливница - 1;
- Животногледач за нуждите на ЕРБОЖ, гр. Сливница - 1.

Молби и автобиографии се приемат в стая 213 блок 23, ул. „Акад. Г. Бончев”, София, тел. 02/979 21 51