Предмет на дейност

Състав

Основната дейност на Експериментална и развъдна база за опитни животни - гр. Сливница е отглеждане на лабораторни животни, чрез методите на чистопородно развъждане, кръстосване, инбрендинг, рандобрендинг и хибридизация, с цел задоволяване нуждите на институтите на БАН с качествен биологичен материал. ЕРБОЖ снабдява с мишки, плъхове и зайци опитните лаборатории на БАН, медицински институти, ВУЗ, водещи фармацевтични компании и др.


Предмет на дейност

Състав

  • Александър Алексиев - ръководител
  • д-р Делка Салкова - ветеринарен лекар
  • Василка Ташкова - домакин