• Председател

  Доц. д-р Мария Антонова

  тел: 02 979 2167

  e-mail: m.antonova@inb.bas.bg

 • Зам. председател

  Проф. д-р Рени Калфин

  e-mail: r.kalfin@inb.bas.bg

 • Секретар

  Доц. д-р Даниела Пехливанова

  тел: 02 979 3709

  e-mail: d.pechlivanova@inb.bas.bg


  Вътрешни членове:

 • Проф. д-р Юлияна Йорданова-Кирова
 • Проф. д-р Яна Чекаларова
 • Доц. д-р Димитринка Атанасова
 • Доц. д-р Катерина Стамболиева
 • Доц. д-р Мария Генкова-Папазова
 • Доц. д-р Надежда Бочева
 • Доц. д-р Полина Петкова-Кирова
 • Доц. д-р Юлиана Душанова

  Външни членове:

 • Чл.кор. Андон Косев
 • Проф. д-р Росица Замфирова-Митова
 • Доц. д-р Валентина Григорова
 • Доц. д-р Пламен Гатев

  Млад учен с право на съвещателен глас:

 • гл. ас. д-р Златина Ненчовска

Контакти
Как да стигнете до ИНБ

Институтът по невробиология се намира
в Научен комплекс на БАН - IV-ти км, кв. "Гео Милев", София.

Спирки на градския транспорт в близост:
автобусни линии 84, 184, 280, 305;
тролеи 3, 4, 5, 11