• Ръководител

    Доц. д-р Катерина Стамболиева

    Екип

  • Недялко Йосифов - организатор информационно обслужване
  • Лора Лямова - организатор