Докторска програма Оценка от НАОА Дата на дадена акредитация**/Акредитирана до Професионално направление Документи
Психофизиология 9.41 24.11.2022 г.** 3.2 Психология Анотация
Физиология на животните и човека 9.38 30.03.2023 г.** 4.3 Биологически науки
Фармакология 9.40 20.10.2022 г.** 7.1. Медицина Анотация