• Ръководител

  Диана Христова
  главен счетоводител

  тел: 02 979 3780

  e-mail: financial_office@inb.bas.bg
  d.hristova@inb.bas.bg

  Екип

 • Десислава Георгиева - счетоводител
 • Росица Николова - счетоводител