Институт по Невробиология (ИНБ)
адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл.23
София, 1113, България

телефон: +359 (0) 2 979 21 51
E-mail: office@inb.bas.bg
     inb_bas@abv.bg

Институтът по невробиология се намира в Научен комплекс на БАН - IV-ти км, кв. "Гео Милев", София.

Спирки на градския транспорт в близост:
автобусни линии 84, 184, 280, 305;
тролеи 3, 4, 5, 11


Експериментална развъдна база за опитни животни (ЕРБОЖ)
адрес: гр. Сливница
България
GPS координати:
42°52.67'N
23°0.40'E

мобилни телефони: 0877 27 42 33; 0877 27 42 22
E-mail: erboj@inb.bas.bg; ban.erboj@abv.bg

Сайт на ЕРБОЖ »