04 септември 2023 г.
Държавен вестник, брой 75, 01 септември 2023 г, стр. 23
Обява за конкурс за академична длъжност "Доцент"

Институт по невробиология при БАН - София, обявява конкурс за академична длъжност доцент:
- по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност "Физиология на животните и човека" - един;

Срок за подаване на документи: до 01 ноември 2023 г. (2 месеца от обнародване на обявата в "Държавен вестник").

Документи се приемат в канцеларията на Института по невробиология, бл. 23, ст. 213, тел: 02/979 21 51

Необходимите документи може да намерите тук и тук

Контакти
Как да стигнете до ИНБ

Институтът по невробиология се намира
в Научен комплекс на БАН - IV-ти км, кв. "Гео Милев", София.

Спирки на градския транспорт в близост:
автобусни линии 84, 184, 280, 305;
тролеи 3, 4, 5, 11